Visionen är att bli branschens bästa servicebolag

Vision
Bilias vision är att bli branschens bästa servicebolag.

Affärsidé
Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger varaktigt mervärde för våra kunder.

Strategi
Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Tillväxten kommer från förvärv, ökad försäljning till varje kund och fler verkstadskunder. 

Framgångsfaktorer
Jämfört Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar och med dem som utgångspunkt utvecklas verksamheten.

  • Bilia har ett starkt fokus på kunden och satsar kontinuerligt på att utveckla servicen.
  • Via bilförsäljning knyts kunden till Bilia på servicemarknaden.
  • Bilias koncept med Personliga Servicetekniker stärker kundrelationerna.
  • Bilia identifierar och utvecklar ledare inom koncernen.
  • Centrala funktioner ger kostnads-, kompetens- och kvalitetsförbättringar inom exempelvis inköp, administration, personal, kommunikation, IT och leveransadministration.
  • Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken inom både Service- och Bilaffären.
  • Anläggningarna har hög tillgänglighet. Kunden kan komma i kontakt med Bilia dygnet runt och enkelt boka tid via hemsidorna.


Finansiella mål

Rörelsemarginal

Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning eget kapital

Tillväxt

Nettolåneskuld i relation till EBITDA

 

Till toppen