Ett bra år för Bilia

Bilia kan se tillbaka på ännu ett bra år. Expansionen fortsatte med bland annat förvärv i Västeuropa.
Efterfrågan på nya bilar och service var stark.


Sverige hade en stark nybilsmarknad där privatleasingen ökade kraftigt. I Norge fortsatte laddhybrider och elbilar att växa som alternativ tack vare subventioner från norska staten. Även Västeuropa hade en stark nybilsmarknad och våra anläggningar i Tyskland, Luxemburg och Belgien redovisade stigande försäljningssiffror.

Strategin med tillväxt fortsätter. Under 2016 förvärvades tolv bolag, bland annat en bildemontering i Sverige vilket innebär ett nytt affärsområde för Bilia.
Däck- och glastjänsterna fortsätter att vinna marknadsandelar. Vi förvarar nu cirka 232 000 hjul och satsar på att bygga ut kapaciteten. I början av året invigdes ett däckhotell i Malmö med kapacitet för 46 000 hjul och i början av 2017 invigdes ett däckcenter i södra Stockholm med kapacitet för 50 000 hjul. De senaste årens fokus på att attrahera kunder med äldre bilar till våra verkstäder fortsätter. Vidare fortskrider avvecklingen av varumärket Ford och vi har under året sagt upp återförsäljaravtalen med Hyundai.
Koncernens operativa rörelseresultat uppgick till 887 Mkr (765). Förbättringen beror på att Service- och Bilaffären utvecklades bra under året. Serviceaffären visade en något förbättrad efterfrågan vilket tillsammans med satsningarna på serviceabonnemang, däckhotell och behovsförsäljning ledde till ett klart bättre resultat jämfört med 2015. Även inom Bilaffären förbättrades resultatet, främst tack vare ökad lönsamhet i nybilsaffären.
Kundnöjdheten är avgörande för att lyckas och Bilia har den egna metodiken RACE för att hela tiden kunna förbättra bemötandet. I Sverige och Norge överträffar vi landssnittet för flertalet av våra bilvarumärken både när det gäller försäljning och service. Vi redovisar kontinuerligt resultaten från kundmätningarna på våra hemsidor.Även den årliga medarbetarundersökningen är viktig ur ett kundperspektiv eftersom nöjda kunder förutsätter nöjda medarbetare. Ett stort fokusområde, framför allt i Sverige, är att rekrytera fler medarbetare inom Serviceaffären. Vi arbetar även aktivt för att öka andelen kvinnor inom verksamheten.
I Sverige har vi under 2016 och i början av 2017 förvärvat både BMW- och Toyota-verksamheter. För BMWs del handlar det om ett företag med anläggningar i Västsverige. För Toyota har företag i Bergslagen, Kristianstad och Stockholm förvärvats.
Under 2015 tog vi ett första steg ut i Europa med förvärvet av en BMW- och MINI-handlare i Frankfurt. Under 2016 fortsatte Europasatsningen. Bilia förvärvade ett företag med två anläggningar i Luxemburg, där marknaden för BMW är stark. Vi förvärvade även en BMW- och MINI-handlare i Belgien med två anläggningar. Under hösten gjordes ytterligare ett förvärv i Tyskland, norr om Frankfurt, där vi nu sammanlagt har åtta anläggningar.
I skrivande stund är vi redan några månader in på 2017 och fullt upptagna med nya utmaningar. När jag betraktar 2016 i backspegeln ser jag tillbaka på ett bra år med många förvärv och bra resultat.

Göteborg i mars 2017

Per Avander

VD och koncernchef


Till toppen