En helhetsleverantör – dygnet runt

Glada kunder är helt avgörande för servicebolaget Bilia. Det avspeglas både i kundlöftet och i Bilias kärnvärden Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande.

Engagerade och kompetenta medarbetare har en viktig roll när det gäller att överträffa kundens förväntningar. Därför utbildar Bilia medarbetarna kontinuerligt. Trivseln på arbetsplatserna mäts löpande och mätningarna visar på mycket nöjda medarbetare. Alla medarbetare representerar varumärket Bilia – en helhetsleverantör som kan erbjuda produkter och tjänster kring hela bilägandet.

Tillgänglighet
Det ska alltid vara lätt att komma i kontakt med Bilia, både att besöka företagets många anläggningar, att hitta all relevant information på hemsidan och att dygnet runt nå kundservice på telefon, chatt eller sociala medier. Bilias besökare och kunder ska känna trygghet i att vi är närvarande, tar deras frågor och önskemål på allvar och att vi anstränger oss för att skapa en bra kundupplevelse.

Bilia har anläggningar i fem länder och ett stort nät av auktoriserade serviceverkstäder. Bilias hemsidor har
cirka 22 000 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. Ett första steg i e-handels­satsningen är lanseringen av Bilia Online under 2016, där kunderna kan köpa tillbehör, däck och reservdelar, med eller utan montering.
Bilia är aktiva inom sociala medier för marknadsföring och i kommunikation med kunderna. Under det gågna året har en ny strategi för sociala medier arbetats fram, för att bli ännu bättre på att synas och att snabbt fånga upp och bemöta synpunkter från kunderna.Tillgängligheten på telefon mäts regelbundet och målsättningen är att besvara minst 95 procent av samtalen inom 30 sekunder. Bilias kundservice Bilia Nu är tillgänglig dygnet runt via telefon och chatt.

Intresse
Bilia ska bygga tjänste- och produktutbudet utifrån intresse för kundernas behov och önskemål. Personalen är engagerad och intresserad av att hitta de bästa lösningarna för varje kund och lägga grunden för en långsiktig kundrelation.
Kundnöjdheten inom alla affärsområden mäts och följs upp dagligen, för att säkerställa att de högt uppställda målen infrias.

Attraktivt bilägande
Bilia ska erbjuda ett bekvämt och prisvärt sätt att ha bil. Kunderna kan känna sig trygga med att Bilia löser allt som rör bilen, med smidiga paketlösningar, bra erbjudanden och en hög nivå av kundservice.
För att hantera relationen med kunderna, och möta deras högt ställda förväntningar, är CRM-systemet ett viktigt stöd. Med hjälp av CRM-avdelningen kan Bilia följa kunden genom hela bilägandet och matcha kommunikation mot kundens behov. Dessutom är systemet ett viktigt hjälpmedel för direktkontakt med kunden, till exempel för säljaren i samband med provkörning.

Till toppen