Per Avander
VD och koncernchef
Mer info

 

Gunnar Blomkvist
CFO
Mer info

 

Frode Hebnes
VD i Bilia Personbil as, Norge
Mer info

   

Stefan Nordström                      
Vice VD, Bilia AB
Mer info

 

Per Ovrén
Affärsutvecklings- och inköpschef
Mer info

 

Jennifer Tunney
Chefsjurist
Mer info


Koncernledningen består av 83,3 procent män och 16,7 procent kvinnor.
Samtliga innehav i Bilia AB är per den 31 december 2016. Koncernledningens sammansättning är per den 31 december 2016.