Not 22 Investeringsåtaganden

Under 2016 har moderbolaget ingått avtal om att investera i anläggningstillgångar för 24 Mkr (17) där leverans ska ske 2017.