Not 17 Övriga skulder

 

     2016

     2015

Långfristiga skulder

 

 

Obligationslån

751

Personalfond

5

5

Summa

756

5


Kortfristiga skulder

 

 

Källskatt 

1

2

Övrigt 

4

2

Summa

5

4

     

Skulder som förfaller till betalning ­senare än fem år efter balansdagen

2016

2015

Personalfond

5

5

Summa

5

5