Not 15 Skulder till kreditinstitut

 

     2016

      2015

Kortfristiga skulder                                                                                 

 

 

Beviljad kredit

1 500

1 500

Ej utnyttjad kredit

1 500

1 068

Utnyttjad kredit 

0

432