Not 14 Obeskattade reserver

 

     2016

     2015

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2010                                               

87

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2011

5

5

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2012

67

67

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2013

83

83

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2014

105

105

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2015

98

98

Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2016

120

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 

17

23

Summa obeskattade reserver

495

468