Not 10 Aktier och andelar i koncernföretag

 

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden                                                  

 

 

Vid årets början

2 554

2 417

Förvärv

441

118

Aktieägartillskott

80

19

Avyttringar

–6

 

3 069

2 554

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

Vid årets början

–2 151

–2 128

Årets nedskrivning

–186

–23

 

     –2 337

     –2 151

Ackumulerade uppskrivningar

 

 

Vid årets början

390

390

 

390

390

Redovisat värde vid årets slut

1 122

793


Specifikation av Bilia ABs och koncernens innehav av aktier och andelar i koncernföretag

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat värde

Dotterföretag

Land

   Organisations-
nummer

Säte

Antal
andelar

Andel
i %

 

2016

2015

Bilia Personbilar AB

Sverige

556063-1086

Göteborg

  1 000 000

   100,0

 

310

310

.Netbil i Skandinavien AB

Sverige

556083-1108

Göteborg

 

 

 

 

 

.Hedbergs Bilskrot AB

Sverige

556254-7488

Göteborg

 

 

 

 

 

Bilia Holding S.à r.l.

Luxemburg

B204406

  Luxembourg

30 211

66,2

 

244

.Bilia Emond Luxembourg

Luxemburg

B204743

Luxembourg

 

 

 

 

 

.S.A. Bilia Emond Belgium

Belgien

0412 804 284

Arlon

 

 

 

 

 

Bilia Personbil as

Norge

976 023 188

Oslo

150 000

100,0

 

197

197

.Toyota Bilia AS

Norge

980 648 915

Trondheim

 

 

 

 

 

Bilia Group Stockholm AB

Sverige

556402-6408

Stockholm

3 000

100,0

 

138

138

Autohaus Bilia GmbH & Co. KG

Tyskland

HRA 3167

Nidda

1

100,0

 

92

33

.Autohaus Bilia Verwaltungs
 GmbH

Tyskland

HRB 6551

Nidda

 

 

 

 

 

.Schäfer GmbH & Co. KG
 Automobile Idstein

Tyskland

HRA 6986

Idstein

 

 

 

 

 

.Schäfer GmbH Automobile
 Limburg-Diez

Tyskland

HRB 1756

Limburg
a.d. Lahn

 

 

 

 

 

.Schäfer GmbH Automobile
 Weilburg

Tyskland

HRB 3025

Weilburg

 

 

 

 

 

.Schäfer GmbH Automobile
 Usingen

Tyskland

HRB 9780

Usingen

 

 

 

 

 

Bilia Center Stockholm AB

Sverige

556083-0084

Göteborg

500

100,0

 

85

85

.Bilia Center Malmö AB

Sverige

556775-1309

Göteborg

 

 

 

 

 

Bilia Center Bergslagen AB

Sverige

556059-5034

Göteborg

10 000

100,0

 

21

Motorit AB

Sverige

556054-6573

Göteborg

160 000

100,0

 

19

19

Bastborren Fastighets AB

Sverige

556229-8447

Västerås

1 000

100,0

 

9

Ejendomsselskabet
Hørskætten A/S

Danmark

18 44 52 47

Taastrup

600

100,0

 

6

Sevonia AB

Sverige

556069-8531

Göteborg

25 000

100,0

 

3

3

Fastighets AB Strängnäs
Graniten 4

Sverige

559040-7846

Strängnäs

1 000

100,0

 

2

Bilia Group Göteborg AB

Sverige

556046-5659

Göteborg

10 000

100,0

 

2

2

.Ana Bil AB

Sverige

556144-2731

Göteborg

 

 

 

 

 

Bilia Center Syd AB

Sverige

556944-7609

Göteborg

500

100,0

 

0

0

Motoria Bil AB

Sverige

556059-0803

Göteborg

1 000

100,0

 

0

0

Bilia Personvogne A/S

Danmark

19 47 52 04

Taastrup

45 000

100,0

 

0

.Auto Property CPH A/S

Danmark

12 94 03 86

Köpenhamn

 

 

 

 

 

Bilia Incentive AB

Sverige

556213-5664

Göteborg

1 000

100,0

 

0

0

Redovisat värde

 

 

 

 

 

 

1 122

793