Bilia växer i Europa

Bilia är etablerat med BMW- och MINI-verksamhet i tre länder utanför Norden.
Bilia har åtta anläggningar i Tyskland norr om Frankfurt, två i Luxemburg och två i Belgien.

Tyskland

Totalmarknaden för personbilar ökade med 5 procent till 3 351 607 bilar. Under 2016 levererade Bilia 1 251 nya bilar och 1 718 begagnade bilar.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (2). Serviceaffären redovisade ett bra resultat, medan försäljningen av nya bilar redovisade en förlust. Omsättningshastigheten på begagnade bilar var 5,4 gånger.

Händelser under året
Efter sommaren tillträdde Bilia även Autohaus Schäfer med fyra anläggningar norr om Frankfurt.

Utmaningar och möjligheter
Potential till förbättringar finns inom Serviceaffären och hanteringen av begagnade bilar. Det finns stora möjligheter till synergier mellan Autohaus Bilia och Autohaus Schäfer.

Luxemburg och Belgien

Totalmarknaden för personbilar i Luxemburg ökade med 9 procent till 50 561 bilar. Under 2016 levererade Bilia 1 926 nya bilar och 724 begagnade bilar.
I Belgien ökade marknaden med 8 procent till 539 519 bilar. Under 2016 levererade Bilia 822 nya bilar och 743 begagnade bilar.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 19 Mkr för Luxemburg och Belgien tillsammans. Omsättningshastigheten på begagnade bilar uppgick till 11,2 gånger i Luxemburg och 8,6 gånger i Belgien.

Händelser under året
Den 31 mars tillträddes den förvärvade verksamheten i Luxemburg. Under maj påbörjades installationen av ett helt nytt IT-system, vilket hade en negativ inverkan på verksamheten. I juli förvärvade Bilia en BMW- och MINI-verksamhet i Belgien. Bilia äger 66 procent av verksamheterna i Luxemburg och Belgien och resterande 34 procent ägs av en extern ägare.

Utmaningar och möjligheter
Det finns potential till förbättringar inom Serviceaffären och hanteringen av begagnade bilar. Möjligheter finns till synergier mellan Luxemburg och Belgien. Vidare finns stora utmaningar inom området kundnöjdhet.


Tabeller och grafer

Bilia i Västeuropa

Totalmarknad

Bilias försäljning och marknadsandel

Bilias andel av respektive märkes försäljning

Bilias leveranser, uppdelat per märke, % 

 


Till toppen