Ny rekordmarknad i Sverige

I Sverige har Bilia 86 anläggningar. Verksamheten har nio bilvarumärken:
Volvo, BMW, Renault, Lexus, Toyota, Ford, MINI, Dacia och Hyundai.

Marknaden
Den svenska marknaden för nya personbilar ökade med 8 procent till rekordhöga 372 318 nya personbilar (345 108). Det innebär att 2016 blev det bästa bilåret genom tiderna. Även transportbilsmarknaden ökade till rekordnivån 51 669 nya transportbilar (44 798).
Trenden med en kraftigt ökad privatleasing fortsätter. Under 2016 utgjorde den cirka 35 procent av Bilias totala försäljning till privatkunder. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och representerade cirka 55 procent av alla bilar som Bilia levererade under året. Efterfrågan inom Serviceaffären var på en mycket bra nivå. Bilia levererade 31 991 nya personbilar (29 546), 29 174 begagnade personbilar (27 253), 2 905 nya transportbilar (3 000) och 1 248 begagnade transportbilar (1 319). Lagret av begagnade bilar och dess åldersstruktur höll sig på en bra nivå med en omsättningshastighet på 10,9 gånger.
Händelser under året
Bilia tillträdde Hedbergs Bilskrot AB i Västerås, ett nytt affärsområde som säkerställer kretsloppet av begagnade bildelar. I början av året invigdes ett däckhotell i Malmö med kapacitet för 46 000 hjul. Bilia förvärvade en BMW- och MINI-verksamhet i Trollhättan och Uddevalla samt Toyotaverksamheter i Västerås, Borlänge, Falun, Enköping och Kristianstad. Fordverksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm såldes och vi har under året även sagt upp återförsäljaravtalen för Hyundai. Efter sommaren invigdes den omprofilerade Volvo Stand Alone-anläggningen i Malmö.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet blev mycket starkt och uppgick till 719 Mkr (644) och marginalen till 4,6 procent (4,4). Serviceaffärens rörelseresultat förbättrades med 64 Mkr främst beroende på en högre omsättning. Bilaffärens rörelseresultat förbättrades med 11 Mkr. Förbättringen beror främst på en högre omsättning och bruttovinstmarginal vid försäljning av nya bilar.

Utmaningar och möjligheter
Efterfrågan på servicetjänster väntas stiga. Bilia har inlett en process med att rekrytera 70 nya tekniker. Kundnöjdheten ökade under året och är även under 2017 ett prioriterat fokusområde. Strävan att knyta kunderna närmare Bilia med serviceabonnemang och däckhotell fortsätter. Ett nytt däckhotell med en kapacitet på 50 000 hjul invigdes i Stockholm i början av 2017. Bilia tillträdde ytterligare en Toyotaverksamhet i Sverige under januari 2017.

 

Tabeller och grafer

Bilia i Sverige

Totalmarknad

Bilias försäljning och marknadsandel

Bilias andel av respektive märkes försäljning

Bilias leveranser, uppdelat per märke, %

 

Till toppen