Satsningen på nöjda kunder ger resultat

I Norge har Bilia 24 anläggningar. Den norska verksamheten har fem bilvarumärken: Volvo, BMW, Toyota, Ford och Lexus, samt utför auktoriserad service på MINI.

Marknaden
Bilmarknaden i Norge var för sjätte året i rad på en hög nivå, med en totalmarknad på 154 603 nya personbilar (150 686). Det gör 2016 till det tredje bästa bilåret genom tiderna. Elbilarnas andel av totalmarknaden uppgick till 15,7 procent (17,1). Norsk avgiftspolitik medförde att andelen pluginhybrider ökade till 13,4 procent (5,3). BMW som har ett bra utbud av både el- och pluginhybrider ökade marknadsandelen till 7,8 procent (6,3). Volvos marknadsandel minskade till 5,7 procent (6,6), delvis beroende på avsaknaden av en ren elbil i utbudet. 2016 introducerades Volvo S90 och Volvo V90 som sålde mycket bra. Toyota och Lexus ökade sina marknadsandelar till 11,3 procent (10,6) respektive 0,8 procent (0,7). Ford hade en mindre tillbakagång till 5,4 procent (5,6).
Bilia levererade 8 656 nya personbilar (7 699), 9 775 begagnade personbilar (8 617), 441 nya transportbilar (612) och 218 begagnade transportbilar (159). Bilias försäljning motsvarade 5,6 procent (5,1) av den totala personbilsförsäljningen i Norge. Under 2016 minskade orderstocken av nya bilar från 2 488 bilar till 2 278.

Händelser under året
I externa kundnöjdhetsmätningar får både Bilia och företagets varumärken ett bra resultat. I BI’s Norsk Kundebarometer 2016 hamnade Volvo på första plats, BMW på andra och Toyota på tredje. Lexus deltar inte i undersökningen. I AutoIndex 2016 hamnade Lexus på första plats, BMW på andra, Toyota på fjärde och Volvo på sjätte plats. Bilias kundtillfredsställelse var under 2016 över landssnittet både för bilförsäljning och service.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultatet på 200 Mkr (177) är det historiskt bästa. Bilaffärens rörelseresultat uppgick till 47 Mkr (46). Försäljningen av nya bilar redovisade ett betydligt bättre resultat jämfört med 2015, medan försäljningen av begagnade bilar redovisade ett sämre resultat, främst på grund av ett för högt lager av begagnade bilar under året. Serviceaffären hade en positiv utveckling med ett rörelseresultat på 153 Mkr (132).

Utmaningar och möjligheter
Efter en period med lägre oljepriser är läget mer positivt i Norge. Under andra halvåret 2016 gick konsumentförtroendet upp efter en lång period med negativa nivåer. Statsbudgeten nästa år väntas i huvudsak gynna Bilias bilvarumärken. Förutsättningarna för 2017 ser goda ut.


Tabeller och grafer

Bilia i Norge

Totalmarknad

Bilias försäljning och marknadsandel

Bilias andel av respektive märkes försäljning

Bilias leveranser, uppdelat per märke, % 

 

Till toppen