Privatleasing ökar

Bilia arbetar med nya och begagnade person- och transportbilar av ledande märken. Bilförsäljningen är ett nav i verksamheten och skapar stora mervärden i form av servicetjänster och behovsförsäljning.

Sammanlagt har Bilia cirka 86 försäljningsanläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Anläggningarna arbetar med personbilsmärkena Volvo, BMW, Toyota, Renault, Ford, Lexus, MINI, Dacia och Hyundai samt transportbilsmärkena Renault, Ford,
Toyota och Dacia.
Affären är uppdelad i en privatmarknad och en företagsmarknad. Av de 47 992 nya personbilar som levererades under 2016 var cirka 55 procent till företagskunder och cirka 45 procent till privatkunder. Under 2016 växte privatleasingen kraftigt och representerade cirka 32 procent av alla sålda bilar till privatkunder. Finansiering är en viktig del vid försäljning av bilar. Bilia samarbetar med Volvofinans Bank AB, DNB och bilvarumärkenas olika finansbolag.
Händelser under året
I maj såldes Fordverksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm. Under året sades återförsäljaravtalen med Hyundai upp i Sverige. Under året förvärvades BMW- och MINI-återförsäljare i Sverige, Luxemburg, Belgien och Tyskland samt Toyotaverksamheter i Sverige. Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika anläggningar fortsätter. Det ger fördelar för Bilia som representerar starka varumärken och har stora volymer.

Operativt rörelseresultat
Resultatet inom Bilaffären uppgick till 324 Mkr (303). Resultatförbättringen är hänförlig till försäljning av nya bilar som redovisade en högre omsättning och en något högre bruttovinstmarginal. Västeuropa bidrog till resultatförbättringen inom Bilaffären med 9 Mkr.

Utmaningar och möjligheter
Privatleasing har ökat kraftigt, framför allt i Sverige. Det är en möjlighet som ger lojala kunder men också en utmaning när ett stort antal bilar efter avtalsperioden återkommer till Bilia och ska säljas vidare. Under året har bilförsäljningen ökat vilket påverkar Serviceaffären positivt. Bilia har hög omsättningshastighet på begagnade bilar. Det skapar möjligheter vid förvärv eftersom det ofta finns potential att höja omsättningshastigheten.

Bilaffären

 

• Försäljning av nya och begagnade bilar         
• Finansiering och försäkring
• Tillbehörsförsäljning 

      

2014

2015

2016

 

Nettoomsättning, Mkr

          14 132

          15 694 

          18 565

 

Andel av omsättning, %

74

74 

75

 

Operativt rörelseresultat, Mkr

197

303 

324

 

Operativ rörelsemarginal, %

1,4

1,9 

1,7

 

Antal levererade nya bilar

37 744

41 102 

47 992

 

Antal levererade beg bilar

33 566

37 542 

43 600

 

Antal anställda

735

783 

978

Till toppen