Viktiga händelser under året

Kvartal 1
• Bilia förvärvade tre bilåterförsäljare som driver BMW-, MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige.
• Bilia öppnade norra Europas största däckcenter i Jägersro, Malmö. Anläggningen har en kapacitet på 46 000 hjul.
• Bilia tecknade avtal om försäljning av Ford­verksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm.

Kvartal 2
• Bilia emitterade ett obligationslån om 500 Mkr som noterades på NASDAQ Stockholm.
• Under maj 2016 tillträdde Hedin Bil Fordverksamheten i Göteborg och Kungsbacka.

Kvartal 3
• Bilia förvärvade en BMW- och MINI-återförsäljare i Belgien och en i Tyskland.

Kvartal 4
• Bilia kompletterade de finansiella målen med ett mål för nettolåneskulden.
• Bilia sade upp återförsäljaravtalen med Hyundai i Sverige.
• Bilia emitterade ytterligare 250 Mkr i obligationslån.
• Bilia träffade avtal om att förvärva en Toyotaverksamhet i Sverige. Tillträdet var den 3 januari 2017.

Händelser efter balansdagen

• Bilia emitterade i januari 2017 ytterligare ett obligationslån om 250 Mkr.
• Under januari 2017 tillträdde Hedin Bil Ford-verksamheten i Stockholm enligt avtal som upprättades under första kvartalet 2016.